Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetového obchodu www.silviatyls.sk

Adresa pre komunikáciu: Balanced Life Slovakia s.r.o., Martina Benku 872/74, 900 62 Kostolište, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:

Adresa kupujúceho:

*Emailový kontakt:

*Telefonický kontakt:

Číslo reklamácie:

Reklamovaný tovar:

Dátum zakúpenia tovaru:

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:

*Číslo objednávky:

*Označenie dokladu o kúpe:

*Číslo bankového účtu  kupujúceho:

(*-nepovinné údaje)

Kupujúcim popísaná vada tovaru:

…………………………………

Pečiatka a podpis predávajúceho

PROTOKOL O VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Internetového obchodu www.silviatyls.sk

Adresa pre komunikáciu: Balanced Life Slovakia s.r.o., Martina Benku 872/74, 900 62 Kostolište, Slovenská republika

Označenie kupujúceho:

Adresa kupujúceho:

*Emailový kontakt:

*Telefonický kontakt:

Číslo reklamácie:

Reklamovaný tovar:

Dátum zakúpenia tovaru:

Dátum uplatnenia reklamácie:

Dátum prijatia reklamovaného tovaru:

Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie kupujúcim:

*Číslo objednávky:

*Označenie dokladu o kúpe:

*Číslo bankového účtu  kupujúceho:

(*-nepovinné údaje)

Kupujúcim popísaná vada tovaru:

Reklamácia:       

□ bola uznaná         □ bola zamietnutá

Spôsob vybavenia reklamácie v prípade jej uznania:

□ výmena za nový kus  

□ vrátenie peňazí

□ Zľava z kúpnej ceny

□ Oprava: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

□ Iné:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vyjadrenie predávajúceho:

V prípade ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a tá bola zamietnutá spotrebiteľ môže zaslať výrobok na odborné posúdenie na adresu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

V prípade zamietnutia reklamácie, ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tvorí prílohu tohto protokolu odborné posúdenie.

………………………………        

 Pečiatka a podpis           

ODKAZ NA STIAHNUTIE .PDF SÚBORU

Návrat hore

Akcia!

Zakúpením kurzu Ako na prvé príkrmy máte možnosť zakúpiť Ebook Prvé príkrmy (Podtitul Recepty pre bábätká) len za 7,90€ ! 

Link: https://silviatyls.sk/produkt/prve-prikrmy/