MUDr. Mária Zelenková

Detská lekárka a odborná garantka projektu

Detská lekárka s 8 ročnou praxou vo svojom odbore. Po skončení štúdia medicíny jej začiatky smerujú na pediatricko- novorodenecké oddelenie v okresnej nemocnici Levice, kde počas roku a pol nadobudla množstvo vedomosti, ale najmä praktických skúsenosti z ktorých čerpá dodnes.

Od októbra 2015 po súčasnosť pracuje na novorodeneckom oddelení v Bratislave. Od októbra 2020 je zaradená do subšpecializácie neonatológia.

Miluje prácu s deťmi a najmä vzdelávanie v tejto oblasti. Zaujíma sa o holisticky (celostný) pohlaď na dieťa. Vníma ho teda nielen z toho medicínskeho ( fyzického) pohľadu, ale aj psychického, duševného, obzvlášť vplyv emócii matky a vplyv rodinného a vonkajšieho prostredia na prežívanie dieťatka .Vzdeláva sa v oblasti zdravej detskej výživy, psychosomatiky, detskej psychológie, detského spánku, materstva a rodičovstva. Absolvovala tiež základný kurz bazálnej stimulácie. Je maminou dvoch dcér, takmer 7 ročnej Sofinky a ročnej Sárinky. Nielen svoje odborne vedomosti, ale najmä skúsenosti z reálneho života so svojimi dcérkami by rada odovzdala v projekte Zdravé rodičovstvo.

Jej motto: Žiadna škola nás nenaučí toľko, ako naše vlastne deti 🙂

Scroll to Top