Katka Kozáková

Detská psychologička

Niekoľko rokov pôsobí v poradenskom zariadení, kde sa venuje psychologickému poradenstvu deti, rodičom a učiteľom. Pracuje s kolektívmi detí v školách. Realizuje psychologickú diagnostiku detí, ktoré majú ťažkosti vo vzdelávaní.

“Som mamou 2 detí a aktuálne som na materskej dovolenke. V rámci voľného času sa venujem osvetovej činnosti psychologických tém v oblasti výchovy a rodičovstva. Poskytujem psychologickú podporu rodinám s deťmi so zdravotným oslabením či inými špecifickými potrebami. Podporujem princípy kontaktného a vzťahového rodičovstva. Som laktačnou poradkyňou.

Vidím veľký zmysel vo aktívnom vytváraní komunít rodičov, v ktorej prirodzeným spôsobom získavajú podporu pre svoju cestu rodičovstva a svoje deti. Komunita má nesmiernu hodnotu aj pre dieťa, učí sa v nej spoznávať vlastné jedinečnosti ale aj prirodzeným spôsobom prijímať inakosť druhých.

Práve toto moje presvedčenie je hlavným dôvodom prečo som prijala pozvanie to tohto projektu.” 

Scroll to Top